Equip
Partits
Jugadors
Ciutat : Sueca

Estadi Municipal Sueca

Partida Censrodes S/N

Color Equipatge: Blau