PROTOCOL COVID-19 PER ALS PARTITS DEL NB ALZIRA

-L’entrada e eixada de la instal·lacio será per la mateixa porta.

-Es prendrà la temperatura a l'entrada de la instal·lació, si algun jugador/a, tècnic/a, entrenador/a, àrbitre/a u oficial de taula té 37,5° no se li permetrà l'entrada.


-Tota persona que accedisca disposarà de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les seues mans i estarà obligada a portar màscara durant l'entrada, la competició i a l'eixida, excepte els jugadors que durant la pràctica esportiva podran no utilitzar-la.


-Només podran ser presents en la pista de joc els tècnics i esportistes
inscrits en acta, a més de l'equip arbitral i personal de la instal·lació.


-Els vestuaris no podran utilitzar-se ni per a canviar-se ni dutxar-se.


-El material tant esportiu com per als oficials de taula serà desinfectat abans i després d'ús.


-Els partits serán a porta tancada sense public.